Folketingsvalg 2015

No Comments

Blandt de sidste 4 års arbejde som Folketinget har lavet, står især den nye offentlighedslov, eller mørklægningsloven, ganske negativt tilbage.

I tillæg til det, har Folketinget, i min mening, ikke lavet nok; de har ganske enkelt fortsat af det samme spor som hidtil, hvilket åbenbart er på mode. Det inkluderer salget af DONG, en ganske uhørt beslutning at gennemføre når folk gik på gaden og protesterede, mere tvangsdigitalisering og yderligere reducering af offentlig hjælp og indskrænkning af rettigheder.

I min mening giver det ikke mere mening at snakke om rød og blå politik: Der er kun grå politik tilbage. Så glem alt om at "De røde" er for arbejderen, og at "De blå" for dem der ejer noget. Det kommende valg handler om at vælge hvem af Helle Thorning-Schmidt eller Lars Løkke Rasmussen som skal udføre den grå politik, da ingen af de opstillende partier (udover Socialdemokratiet og Venstre, selvfølgelig) har ambition til at pege på en 3. statsministerkandidat. Er valget imellem 2 partier, som udfører samme politik, overhovedet et valg?

I relation til offentlighedsloven, er det værd at nævne, at kun Enhedslisten, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti stemte nej. Så når Socialdemokratiet på deres hjemmeside skriver "Vi skal holde fast i det åbne og frie samfund, som Danmark er, men beskytte os mod dem, der vil os det ondt." er det en lodret løgn, noget det Radikale Venstre også gør brug af, ved at skrive på deres hjemmeside "Vi ønsker større åbenhed om politiske processer og beslutninger, og vi vil arbejde for, at den politiske magt både inddrager offentligheden og handler under ansvar for offentligheden.". Venstre anerkender i det mindste at tingende er mere nuanceret, ved på deres hjemmeside at skrive "Derfor er det vigtigt, at retssikkerheden altid har en central plads i overvejelser om de regler, der skal gælde for overvågning i takt med, at teknologien bliver mere avanceret.". Desværre er Venstres holdning ret uklar, ligesom SF og KF ikke umiddelbart har noget på deres hjemmeside om emnet.

En blandt flere ulemper er, at med partipolitik bliver der meget få muligheder at stemme på til valget. De 175 pladser vi skal stemme om på Sjælland, øerne og i Jylland, bliver fordelt af kun 10 partier, hvilket igen betyder, at nogen (som mig) oplever at der ikke er nogen at stemme på. Heldigvis står der på Folketingets egen hjemmeside, at det stadig er vigtigt at gå til valgstedet på valgdagen, men at stemmesedlen skal afleveres blankt i stemmeurnen. Ifølge Margrethe Vestager betyder blanke stemmer dog, at "I kan pakke jeres demokrati og jeres kandidatlister sammen". Så tak for det, Margrethe Vestager.

Jeg vil gerne tydeliggøre, at jeg ikke opfordrer til at stemme blankt, eller slet ikke at stemme, men derimod ønsker at oplyse om, at der findes en mulighed, for både at udtrykke utilfredshed med Folketinget som samtidig anerkender vores demokrati. Så husk at stemme d. 18/06 2015.

\\

Be the first to write a comment!