Ideologi - En indledning

No Comments

Bemærk venligst at indlægget ikke giver udtryk for nogen bestemt mening, er dømmende eller på anden vis forsøger at provokere. Det er ment som et tankevækkende bidrag, og ikke andet.

Ideologi har spillet en stor rolle i at forme det samfund, som vi i Danmark lever i nu. Ifølge "Ordbog over det danske sprog", så har ideologi i de sidste 113 år betydet "system af politisk-sociale idéer og teorier der ligger til grund for en vis politisk bevægelse eller samfundsform".

Så ordet dækker både over hvordan vi lever, fører politik og indretter os som samfund og enkeltpersoner. Noget af en mundfuld. Det giver samtidig ordet mulighed for at betyde alt fra "vi skal bo i en jordhule uden elektricitet", til "vi vil samle jordens befolkning under én nation".

Det rejser en spændende mulighed for at undersøge konceptet, gå i dybden med det, lege med det og måske endda lave en ny ideologi, som vi gerne så Danmark bevæge sig hen imod. Det giver mulighed for at sætte spørgsmålstegn ved den nuværende politiske styreform, kirken, forbrugssamfundet og den danske kultur som helhed. Spørgsmålene behøves ikke være store og gennemgribende, men kan være "hvorfor har vi 175 folketingsmedlemmer, og ikke 185?". De kan også handle om kirkens betydning anno 2013, eller belastningen på miljøet som smartphones og internet giver. Faktisk kan de bevæge sig helt over til filosofi, ved at spørge hvad formålet med det hele overhovedet er.

Men at beskæftige sig med idelogi kan måske også nedbryde nogle af de forudindtagelser mange af os sikkert har, og give os bedre mulighed for at tænke på egne 2 ben, i stedet for at lade andre gøre det for os. Ideologi er fx også en god måde at inddele folk i grupper på, rød eller blå, kommunist eller kapitalist. Spørgsmålet er bare om det er ønskeligt, og vigtigere endnu måske, om det overhovedet giver mening. Man kan vel godt mene at staten bør forsørge folk der ikke kan forsørge dem selv, men samtidig gå ind for privat ejendomsret. Og hvad har de to ting overhovedet med hinanden at gøre?

\\

Comments are closed for this post