fstab

Som den eneste fil der bestemmer sammensætningen af det lokale filsystem under, og umiddelbart efter, opstart, er et kendskab til fstab (file systems table) vigtigt hvis man vil tilpasse sin installation. Samtidig vil systemet ikke starte hvis fstab er indstillet forkert, så sørg for at kunne gendanne en backup fra cli hvis uheldet skulle være ude. fstab understøtter ikke variabler som kendes fra andre filer, men derimod en mere simpel kommandobaseret tilgang til tingende. Hvis der skal monteres netværksmapper under opstarten, er fstab også løsningen. Disse kaldes også filsystemer, da de behandles på samme måde af mount. Den grundlæggende struktur i filen er en linieopbygget struktur, med én montering pr linie. Eksempel på opbygningen af en linie:

/dev/sda1 /media/hd1 filsystem tilvalg dump&fsck

Så en linie i fstab kan inddeles i 5 undergrupper:

Enhed Der hvor monteringen fortages fra
Monteringssted Placering hvor enhed bliver monteret
Filsystem Hvilket filsystem der er på enheden, eller hvilken protokol der skal bruges
Tilvalg Specifikke monteringsindstillinger for enheden
dump&fsck Hvordan mount skal håndtere backup og tjek af filsystemet

Det er værd at understrege at det er mount som står for det egentlige arbejde med at montere filsystemer ud fra fstab, så ved tvivlsspørgsmål vil det ofte være i mounts man-fil at man finder svaret.

Gennemgangen af fstab bliver afsluttet med yderligere et punkt:

Eksempler Vil illustrere brugen i det "virkelige liv" med en række eksempler

Til toppen


Enhed

Kan være alt fra blokenheder til usb-enheder og over netværkdelinger via nfs. I tillæg til det kan man vælge blokenheder både ud fra deres nuværende placering, UIID (Universally Unique Identifier) eller LABEL. Bruger man UUID eller LABEL kan man undgå at harddiskene skifter placering hvis man udskifter en eller flere. Gyldige måde at identificere en blokenhed:

/dev/sda1

UUID=c3575ae2-0650-4d4b-86b1-4846b6872248

LABEL=label

Første eksempel vælger den første partition på den første harddisk, alt imens at andet eksempel bruger uddata fra blkid til at finde og bruge blokenhedens UUID. Partitioner bliver også tildelt UUID'er, ligesom at de kan tildeles en label. LABEL fungere på samme måde som UUID.

Enheden bliver to-delt når man montere et netværksfilsystem, og kommer til at se sådan ud:

server:sti/til/mappe

Hvor server er en ip-adresse.

Til toppen


Monterinssted

Det er i princippet kun fanatsien der sætter grænser for hvor og hvordan man kan have sine filsystemer monteret, men der er alligevel nogle standardplaceringer og retningslinier der gælder. Alle almindelige, eller mainstream, distributioner bruger én partition til root (ej at forveksle med brugeren "root"), og én til swap. Dertil gør nogle distrubitioner det simpelt at placere /home, /tmp, /var/www osv på andre blokenher end root under installationen. Enheder der monteres eksternt, som usb, bliver ofte monteret i /media eller /mnt. Formatet til monteringsstedet er simpelt:

/sti/til/monteringsmappe

Undtagelserne er monteringsstederne none og proc. none bliver fx brugt i forbindelse med swap, imens at proc udelukkende bliver brugt med proc.

Til toppen


Filsystem

Dækker over hvilket filsystem der er på enheden, og for netværksresoucer, hvilken protokol der skal bruges. I praksis kan Linux læse langt størstedelen af filformater og protokoller, men der kan være begrænsninger alt efter hvilken kernel der er installeret. Almindelige filformater dækker over:

Ext-serien (ext2, ext3 og ext4), FAT- og NTFS-serierne (FAT, FAT16, FAT32 og NTFS), HFS og HPFS, Reiser og UDF/ISO.

Disse formater burde være understøttet af alle Linux distributioner, og er samtlige almindelige formater brugt af Linux, Windows, Apple og på cd'er fra de blev udgivet første gang, og til nu. Filformatet skrives kun med småt og skal også angive hvilken version der er tale om, så NFS4 bliver fx til nfs4. For alle 3 FAT-systemer skal "vfat" bruges som filsystemtypen, og for NTFS er det "ntfs-3g" der bruges. Da diskette- og CD-ROM-dreve kan indeholde forskellige typer af filsystemer bruges "auto" her. For en komplet liste og/eller opdateret liste må man slå dokumentationen op for den pågældende kernel, eller distribution. Almindelige protokoller dækker over:

NFS, NFS4, CIFS og SMBFS

For proc og swap gælder lidt andre regler:

proc /proc proc defaults 0 0

UUID=759d896f-ad23-419e-9aab-2ebefff3faca none swap sw 0 0

For proc betyder det at man får en spejlet kopi af proc fra ram, til /proc på disk. For swap betyder det at den enhed/partition der er swap på, ikke bliver synlig da monteringspunktet er none, og for begge linier gælder der den regl, at de begge har deres eget filsystem.

Til toppen


Tilvalg

Med tilvalg menes de specifikke indstillinger man vil have filsystemet monteret med, og dækker bl.a. over brugerkontrol, hvorvidt tidsstemplet på filerne skal opdateres når de tilgås, hvad mount skal gøre ved fejl, om ekseverbare filer må køres osv. Angives der flere tilvalg adskilles disse kun af et komma, så tilvalgene "async" og "atime" bliver til "async,atime". Tilvalg som group der kræver en kode, skrives som "group=110" i fstab.

Listen over tilvalg er lang; dog er der en række fælles tilvalg, der kan bruges på alle filsystemer. De fælles tilvalg kan bruges sammen med de tilvalg, som er specifikke for de enkelte filsystemer med den undtagelse at ikke alle fælles tilvalg, nødvendigvis har en effekt på alle filsystemer. Fx kan man godt sætte tilvalget sync på et nfs-filsystem, men i realiteten vil det være op til computeren, der deler nfs-filsystemet, at bestemme hvordan harddiskopreationer bliver gennemført.

Bemærk iøvrigt at nogle tilvalg skal være aktiveret i systemets kernel for at have en effekt, og at tilvalgene i det hele taget ofte forandrer sig fra version til version. Der er derfor ingen garanti for at de beskrevet tilvalg vil virke, og ved tvivlsspørgsmål bør systemets man-filer konsulteres.

Tilvalg

Til toppen

Fælles tilvalg:

_netdev Antyder at filsystemet er på en netværksenhed så mount først forsøger at montere filsystemet, når netværket er tilgængeligt.
async / sync Vælg om filsystemet skal køre synkront. Normalt vil mange filsystemer opdatere filsystemet i løbende stykker, så async giver filsystemet mulighed for at optimere I/O adgang, på bekostning af risiko for tab af data ved nedbrud. På den anden side kan sync både nedsætte ydelsen og holdbarheden af visse enheder, som fx harddiske og flash-medier som følge af høj I/O.
atime / noatime Vælg om tiden skal opdateres på en fil ved læsning af denne. atime er standard.
auto / noauto Bestemmer om filsystemet bliver monteret automatisk under opstarten, eller med -a tilvalget. Ved noauto kan filsystemet kun monteres manuelt.
context Kan være nyttig på filsystemer der ikke understøtter udvidet attributer, eller filsystemer der ikke kan stoles på, som fx vFat og aftagelige medier som CD-ROM'er. context bruges ofte i forbindelse med SELinux.
defaults Angiver tilvalgene auto, async, dev, exec, nouser, rw og suid.
dev / nodev Bestemmer hvorvidt specielle karaktere og blokenheder bliver fortolket på filsystemet.
diratime / nodiratime Vælg om tiden skal opdateres på mapper ved læsning af disse. diratime er standard.
dirsync Alle opdateringer af mapper fortages synkront. Systemkaldene creat, link, unlink, symlink, mkdir, rmdir, mknod og rename påvirkes af dette.
encryption Angiv hvilken kryperings-algoritme der skal bruges. Forudsætter loop.
exec / noexec Bestemmer om afviklingen af binære filer er tilladt eller ej på filsystemet.
group Tillad en gruppe som ikke er root at montere filsystemet.
iversion / noiversion Hæv, eller hæv ikke, en fils inode-version med 1, hver gang filen ændres.
keybits Specificer nøglestørrelsen for krypteringsalgoritmen. Bruges sammen med loop og encryption.
mand / nomand Bestemmer om obligatorisk låsning er understøttet på filsystemet.
nofail Rapporter ikke fejl for denne enhed hvis den ikke findes.
owner Tillad en almindelig bruger at montere filsystemet hvis denne er ejeren. Tilvalget inkludere nosuid og nodev medmindre disse specifikt bliver angivet efter owner som suid og dev.
ro / rw Monter filsystemet kun med læseadgang, eller både med læse- og skriveadgang.
strictatime / nostrictatime Bestemmer hvorvidt der kun bruges atime eller ej. nostrictatime er standard.
suid / nosuid Tillad , eller tillad ikke, bruger-id og gruppe-id at blive sat.
user / nouser Tillad, eller tillad ikke, en almindelig bruger at montere filsystemet. Bliver filsystemet automatisk monteret, kan brugeren også afmontere det, da brugernavnet bliver skrevet til mtab. Dette tilvalg inkludere noexec, nosuid og nodev medmindre disse specifikt bliver angivet efter user som exec, suid og dev. nouser er standard.
users Tillad alle brugere at montere og afmontere filsystemet. Dette tilvalg inkludere noexec, nosuid og nodev medmindre disse specifikt bliver angivet efter user som exec, suid og dev.

Tilvalg

Til toppen

ext2 tilvalg

I forbindelse med ext-filsystemerne er ext forældet og dets brug er ikke længere understøttet af den nuværende kernel (2.6.32-5 og op). Selvom ext2 er understøttet, bliver ext3 og ext4 generelt anbefalet, da de begge er nuværende stable, og dermed egnet for produktionssystemer. De tilvalg som ext2 understøtter, understøtter ext3 også, men selvom ext4 understøtter alle tilvalg fra ext2 og ext3, er det ikke dem alle der har en effekt. De er understøttet så ext4 er bagudkompatibelt.

acl / noacl Bestemmer om POSIX adgangskontrollister bliver brugt.
bsddf / minixdf Vælger om reseverede blokke til superbrugeren bliver trukket fra den raporterede frie plads eller ej. Bemærk at dette tilvalg ikke ændre på de reseveret blokke. Standard er bsddf som trækker de resverede blokke fra den raporterede frie plads.
check Kan enten være check=none eller check=nocheck som begge resultere i at fsck ikke bliver kaldt under opstarten. Det anbefales selv at køre fsck fra tid til anden hvis fsck deaktiveres.
debug Skriv fejlsøgningskode ved mount og umount.
errors Ken enten være errors=continue, errors=remount-ro eller errors=panic. Ved continue vil mount fortsætte og mærke filsystemet som fejlbefæftet, ved remount-ro bliver filsystemet monteret skrivebeskyttet alt imens at panic udløser en kernel-panic som samtidig stopper indlæsningen af systemet. Standardhandlingen er sat i filsystemets superblok og kan ændres med tune2fs.
grpid / bsdgroups / nogrpid / sysvgroups Definere alle sammen hvilken gruppe en nyoprettet fil ller mappe bliver medlem af. grpid giver filen eller mappen dens mappes gruppenavn som de bliver oprettet i. Standard (hvis ingen tilvalg er sat) er at filen eller mappen får dens process gruppennavn som har oprettet dem.
grpquota / noquota / quota / usrquota Kan sættes, men har ingen effekt.
nobh buffer_heads bliver ikke vedhæftet sidecache.
nouid32 Deaktiver 32-bit uid'er og gid'er for kompalitet med kernels der kun kan bruge 16-bit.
oldalloc / orlov Begge bruges i forbindelse med nye inodes. orlov er standard.
resgid og resuid Den første bruges til at definere brugere der har adgang til superbrugerens reseveret blokke, den anden hvilken grupper.
sb Præcisere hvor på filsystemet superblokken ligger. Blok 1 er standard.
user_xattr / nouser_xattr Om hvorvidt udvidede atributer for user bruges.

Tilvalg

Til toppen

ext3 tilvalg

I ext3 er filsystemets journalling blevet forbedret, så forskellen imellem ext2 og ext3 ligger primært her.

acl Brug POSIX Access Control Lists
barrier Kan enten være barrier=0 eller barrier=1. barrier håndhæver ordentlig opdatering af journallen, og gør det mere sikkert at bruge diskcache's. I Ext3 er standard 0 (fra), men det anbefales at aktivere (1) barrier.
commit Bestemmer hvor længe der maksimalt må gå i sekunder inden data og metadata bliver synkroniseret. commit bruges commit=n og er som standard 5 sekunder, med 0 som standard.
data Kan enten være data=journal, data=ordered eller data=writeback. Ved journal bliver journallen opdateret inden filsystemet, ved ordered (som er standard) bliver data skrevet til filsystemet lige inden journallen opdateres og ved writeback er der ingen preference for den ene eller anden rækkefølge. Dog er der risiko for at filer gemt umiddelbart op til et nedbrud med writeback, ikke bliver opdateret korrekt på filsystemet.
journal Opdatere eller opretter Ext3's jounal. journal=update opdatere, imens journal=n spcificere det antal inodes der skal repræsentere journallen. Er denne oprettet, bliver journal=n ignoreret.
noload Indlæser ikke journallen under montering.
user_xattr Aktivere udvidet brugeratributer.

Tilvalg

Til toppen

ext4 tilvalg

Hvor ext3 mere var en opdatering af ext2 der tillod journalling, er ext4 i større grad en nyere udgave af ext-serien. ext4 er både bygget så de tidligere udgaver af ext kan integreres ordentligt, men også til at håndtere hvad fremtiden må formodes at bringe i form af større diske, nye lagermedier osv. Der er derfor en række tilvalg fra de tidligere udgaver af ext der kan bruges, men er uden effekt. Det drejer sig om:

journal_dev, noload, data, commit, orlov, oldalloc, user_xattr/nouser_xattr, acl/noacl, bsddf, minixdf, debug, errors, data_err, grpid, bsdgroups, nogrpid, sysvgroups, resgid, resuid, sb, quota/noquota, grpquota, usrquota og bh/nobh.

At så mange tilvalg bliver annulleret skal bl.a. ses i lyset af at journalling ikke længere er valgfrit, men en integrert del af filsystemet, og for andre tilvalg, er det et spørgsmål om at deres opgave er blevet overtaget af kernel`en.

auto_da_alloc / noauto_da_alloc -
delalloc / nodelalloc Bestemmer om blokke skal skrive med det samme, eller om der kan ventes til tidsgrænsen udløber. delalloc tillader filsystemet at vente.
inode_readahead inode_readahead=n bruges til at kontrollere hvor mange inodes filsystemet læser forud. Standard er 32.
journal_ioprio Bestemmer journallens I/O prioitet fra 0 til 7 i forhold til standard I/O prioritet. Standard er 3 for journallen, som er en anelse højere end standard I/O prioritet.
max_batch_time / min_batch_time Bruges til at optimere I/O'en på filsystemet og angives i 1/1000 af ét milisekund så n=15000, er det samme som 15 milisekunder. Standard for max_batch_time er 15000, og 0 for min_batch_time. De bestemmer henholdsvis hvor længe filsystemet må vente på at samle I/O i batches, og hvor længe der skal gå inden et batch må skrives til disk. Højere værdier giver generelt forbedret I/O ydelse på bekostning af latency.
stripe -

Tilvalg

Til toppen

Fælles NFS tilvalg

Det er ikke mount der står for den egentlige montering af NFS-systemer, men derimod mount.nfs der har sin egen man-side. Som ext-serien har også NFS flere versioner, der er delt imellem NFS, NFS3 og NFS4, og som ext-serien betyder det er at der fælles tilvalg, og specifikke tilvalg. Det betyder også, at det ikke er givet at fælles tilvalg har nogen effekt i NFS3 og NFS4, men at de kun er understøttet af hensyn til kompabilitet. Se venligst i den pågældene man-fil til systemet for en opdateret liste.

ac / noac Vælger hvorvidt filers atributer bliver gemt cache eller ej. Ved noac bliver der ikke oprettet en cache, og i tillæg bliver ændringer i filer hurtigere skrevet til disk på serveren. Samlet giver det størrer sikkerhed for at flere klienter ikke redigere i de samme filer, men prisen er nedsat ydelse, og normalt anbefales låsning af filer i stedet for noac.
acdirmin / acdirmax Minimums- og maksimumstid imellem klienten beder om nye mappeatributter fra serveren. Standard for acdirmin er 30 sekunder, og 60 sekunder for acdirmaks.
acregmin / acregmax Minimums- og maksimumstid imellem klienten beder om nye filatributter fra serveren. Standard for acregmin er 3 sekunder, og 60 sekunder for acregmax.
actimeo actimeo sætter acregmin, acregmax, acdirmin og acdirmax til den samme tid i sekunder. Hvis ikke angivet bruges standard for de enkelte værdier.
fg / bg / retry fg og bg definere hvordan mount skal reagere ved fejl, retry hvor mange minutter mount skal prøve at montere før der meldes fejl. Standard er fg som får mount til at afslutte med en fejl efter 2 minutter, medmindre at en anden frist angives med retry. bg retunere en fejlkode 0, hvilket svarer til succes, hvis en montering mislykkedes, og prøver så igen. Medmindre retry angives vil bg prøve at montere i 10000 minutter (kun 80 minutter fra en uge), før der opgives og der retuneres en anden fejlkode end 0.
cto / nocto "Selects whether to use close-to-open cache coherence semantics."
intr / nointr Bestemer om signaler må afbryde denne forbindelse med nointr som standard. Forældet fra kernel-version 2.6.25 og op.
lookupcache Specificere hvordan kernelen håndtere sin cache af mappe-indgange. lookupcache kan enten være all, none eller positive med all som standard. lookupcache=all betyder at både positive (mappen findes) og negative (mappen findes ikke) mappe-indgange gemmes til cachen udløber. none antager at alle mappe-indgange er udløbet, imens at positive antager at kun negative mappe-indgange er udløbet.
port Definere hvilken serviceport NFS skal bruge. Hvis modtagerens port ikke er identisk, eller porten er sat til 0, fejler monteringen.
proto / udp / tcp Dette tilvalg er inkluderet af hensyn til kompabilititet, og har ingen effekt på Linux-basseret systemer.
resvport / noresvport Vælger om der skal bruges en priviligeret port når der kommunikeres med serveren. Standard er revsport og selvom overførelseshastigheden kan forbedres ved at bruge norevsport, og serveren understøtter det, medfører det også sikkerhedsrisiko.
retrans Fortæller NFS-klienten hvor mange gange den skal prøve at opnå forbindelse, inden at forsøg på fejlfinding startes. Vælges tilvalget ikke, bruges standard som er 3
rsize / wsize Dækker over læsestørrelsen (rsize) og skrivestørrelsen (wsize) som klienten kan modtage og sende over netværket. Sættes ingen værdier, eller kun den ene, forhandler klienten og serveren sig automatisk frem til en værdi. Minimumsværdien er 1024 bytes, maksimumsværdien er 1048576 bytes og intervallet fra minimum til maksimum er i 1024 bytes stigninger. Vælges en ugyldig værdi findes en automatisk.
sec -
sharecache / nosharecache Bestemmer hvordan klientens data cache og attribut cache deles, hvis den samme resource monteres flere gange. Standard er sharecache som kun bruger et cache for alle resourcer. Sættes nosharecache bruges et cahche for hver resource, men efter kernel 2.6.18 har dette ingen effekt da det udgør en risiko. Tilvalget er inkluderet af kompatibilitetshensyn.
soft / hard Instruerer klienten i hvad der skal gøres, hvis forbindelsen til serveren tabes. Standard er hard som forsøger at genoprette forbindelsen i det uendelige, alt imens soft afbryder forbindelsen efter retrans forsøg. Vær opmærksom på at soft kan give ubemærket tab af data i visse tilfælde.
timeo Tiden i tienedele af et sekund hvor NFS-klienten venter på svar før der prøves igen. Standard er hvert 60 sekund for NFS over TCP-forbindelser. Ved NFS over UDP-forbindelser bestemmes timeo ud fra en alogoritme, der fordobler ventetiden fra 1,1 sekund og op til 60 sekunder.

Tilvalg

Til toppen

NFS3 tilvalg

Udover de fælles NFS tilvalg, så dækker NFS3 desuden de følgende tilvalg.

acl / noacl Vælger om der skal bruges NFSACL-protokollen. NFSACL er en propriotær protokol oprindeligt udviklet til Solaris, og som standard benyttes den, hvis både klinten og serveren har understøttelse af den. Ved forbindelsesproblemer kan det være nødvendigt at deaktivere protokollen, men det kan give sikkerhedsproblemer.
lock / nolock Vælger om NLM-protokollen skal bruges til at låse filer på serveren, med lock som standard. Monteres /var over NFS er det nødvendigt at deaktivere denne funktion, og i visse tilfælde hvis serveren ikke understøtter protokollen, kan det også være nødvendigt. nolock giver programmer fra andre klienter på serveren mulighed for at ændre i klientens filer.
mounthost Værtsnavnet på den vært der køre mountd. Standard er ikke at angive tilvalget, hvilket fortæller mount at værten er localhost.
mountport Portnummeret som serverens mountd kan nås på. Angives enten port 0 eller intet tilvalg, bruges standard ifølge rpcbind. Kan serveren ikke nås på den oplyste port, eller findes rpcbind ikke på severen, fejler monteringen.
mountproto Bruges til at skifte monteringsprotokol-id i tilfælde af, at det almindelige id blokeres af fx en firewall.
mountvers Ændrer klientens versionsnummer.
namlen Maksimumslængden af stinavne i forbindelse med denne montering. Sættes tilvalget ikke, forhandler klienten og serveren sig frem til en længde automatisk, og oftest 255 karakterer.
nfsvers / vers nfsvers bruges til at fortælle servere,n hvilken NFS-version der er tale om hvis man ikke ønsker at bruge den nuværende, imens at vers kun er inkluderet af hensyn til kompabilititet.
rdirplus / nordirplus Vælger om NFS's standard READDIRPLUS-funktion skal deaktiveres.

Tilvalg

Til toppen

NFS4 tilvalg

Udover de fælles NFS tilvalg og NFS3-specifikke tilvalg, så dækker NFS4 desuden de følgende tilvalg.

clientaddr Specificer en standard IPv4 adresse, eller en lokal IPv6 adresse som ikke er linket, hvor call-back forespørgelser kan ske. Defineres dette tilvalg ikke forsøger mount selv at finde en egnet adresse.
proto Bruges til at gennemtvinge enten IPv4 eller IPv6, hvis både klienten og serveren understøtter begge protokoller. Se i /etc/netconfig for gyldige ID'er.

Tilvalg

Til toppen

FAT* tilvalg

Mange telefoner og digitalkammeraer som understøtter hukommelskort, bruger et fat-system på det, og det betyder at det stadig kan være aktuelt at oprette monteringspunkter til disse. Især kan tilvalget tz=UTC være nyttigt at kigge på.

allow_utime Vælger ud fra uid og gid om den nuværende bruger, eller alle brugere, kan ændre tiden for en mappe eller en fil. Er værdien 20 er det kun den nuværende bruger, er den 2 er det alle brugere.
check Bestemmer hvilket af de 3 korrektheds-niveauer der skal bruges. r (relaxed) tillader store som små bogstaver, mellemrum i starten af mappe- og filnavne og flere punktumer. n (normal) er standard, og med undtagelse af at special-tegn ikke godkendes, identisk med r. s (strict) er som n, med undtagelse af at lange mappe- filnavne ikke godkendes.
codepage -
conv fat-systemet kan konventere fat-formateret tekst, til UNIX-formateret tekst. b (binary) er standard, og konventere ingenting, t (text) foretager en konventering imellem CRLF og NL, og a (auto) konventerer kun filer uden en velkendt filendelse.
debug Skriver alle tilvalg til standard-ud
dots / nodots / dotsOK -
fat Vælger manuelt imellem 12, 16 eller 32 bit fat, i stedet for automatisk valg. Bruges med varsomhed.
flush Hvis sat, vil filsystemet forsøge at "flushe" tidligere end normalt.
iocharset Karaktersæt som skal bruges til at konventere imellem 8 og 16 bit karakterer. iso8859-1 er standard.
quiet Retunerer ikke fejl ved mislykkedes chown og chmod operationer. Bruges med varsomhed.
showexec Tillader kun kørsel af filtyperne exe, com og bat.
sys_immutable -
tz=UTC Deaktivere konventeringen imellem lokal tid, som bruges af fat, og UTC som Linux bruger internt. Kan være nyttigt i forbindelse med hukommnelseskort fra digitale kammeraer, som bruger lokal tid.
uid / gui Sætter gruppe- og bruger-id på filer og mapper. Vælges ingen, overdrages den monterende process'.
umask Sæt umask-værdien på oprettede filer og mapper i oktet. Vælges ingen, overdrages den monterende process'.
usefree Brug værdien "free clusters" gemt i "FSINFO". Vær opmærksom på at nyere udgaver af Windows ikke opdatere værdien korrekt.

Tilvalg

Til toppen

NTFS tilvalg

Med alle nyere udgaver af Windows på NTFS, er det et vigtigt filsystem at kunne montere. Dog er NTFS et relativt simpelt filsystem, og normalt vil det ikke være nødvendigt at angive nogen tilvalg. Vær opmærksom på at mange distributioner ikke understøtter NTFS som standard, men har brug for pakken ntfs-3g.

nls Karaktersæt som skal bruges til at konventere imellem 8 og 16 bit karakterer. iso8859-1 er standard.
uid / gid Sætter gruppe- og bruger-id på filer og mapper. Vælges ingen, overdrages den monterende process'.
umask Sæt umask-værdien på oprettede filer og mapper i oktet. Vælges ingen, overdrages den monterende process'.
uni_xlate -
utf8 Brug UTF8 til at konventere mappe- og filnavne.

Tilvalg

Til toppen


dump&fsck

dump er et backup-værktøj, som undersøger om det er nødvendigt at lave en backup af disken under boot. Værktøjet bruges kun i relation til fstab, og skal derfor sættes op seperat. Se dumps man-fil for detaljer. Mulige værdier er:

0 Ingen handling
1 Udfører backup

fsck står for file systems check, og udfører kontrol af de valgte diske under opstart. Frekvensen bestemmes af tune2fs, og standard er at disken tjekkes for konsistens ved hver 30 montering. Det betyder disken med rod-filsystemet tjekkes efter 30 opstarter, imens at fx et backup-drev, som kun er monteret ved hver 3 opstart, først tjekkes efter 90 opstarter. fsck fungerer ikke på alle filsystemer, se venligst i systemets fsck man-fil for detaljer. Mulige værdier er:

0 Ingen handling
1 Udfører fsck med høj prioritet
2 Udfører fsck med normal prioritet

Det anbefales generelt at rod-filsystemet tildeles en fsck-værdi på 1, andre filsytemer en værdi af 2 og skrivebeskyttet, ikke-læsebare og netværks-filsystemer en værdi af 0. Filsystemer på samme fysiske enhed tjekkes i serie, imens at filsystemer på forskellige fysiske enheder, tjekkes i parallel.

Fælles for både dump og fsck er at skulle værdien mangle, bliver 0 automatisk valgt, omend det anbefales at tildele de ønskede værdier manuelt.

Til toppen


Eksempler

Følgende linier er taget fra en fungerende fstab:

Linie 1 | proc /proc proc defaults 0 0

Linie 2 | UUID=c3575ae2-0650-4d4b-86b1-4846b6872248 / ext4 errors=remount-ro 0 1

Linie 3 | UUID=759d896f-ad23-419e-9aab-2ebefff3faca none swap sw 0 0

Linie 4 | UUID=97addb4e-9a92-4ee3-8f51-381bc8722576 /media/data ext4 rw,async,exec,noatime,nodiratime,owner 0 2

Linie 5 | UUID=AE64B8D964B8A58D /media/win ntfs-3g noauto,rw,utf8 0 0

Linie 6 | /dev/scd1 /media/cdrom0 udf,iso9660 noauto,user 0 0

Linie 7 | 192.168.1.2:/home/data /media/net-da nfs rw,hard 0 0

Linierne 1 og 3 er henholdsvis /proc og /swap, og de fleste distributioner har brug for linierne i deres fstab.

Linie 2 er rod-filsystemet, og det har tilvalget errors=remount-ro aktivieret, så hvis mount støder på en fejl, så bliver det monteret som skrivebeskyttet.

Linie 4 er et Linux-filsystem, som udnytter en række af tilvalg der hæver hastigheden på drevet, i bytte for at færre oplysninger om adgangstidspunkter og lignende bliver gemt. Filsystemet indeholder et stort antal mindre filer, så disken bliver sparet for en vis mængde skrivninger i hverdagen.

Linie 5 er et Windows-filsystem som det kan se ud ved multiboot. Tilvalget utf8 kan i nogle tilfælde være nødvendig af hensyn til æ, ø og å.

Linie 6 er et cdrom-drev som almindelige brugere kan montere og afmontere.

Linie 7 er en typisk netværksmontering.

Lig mærke til at dump slet ikke bruges, og at fsck ikke bruges på NTFS-filsystemer, cdrom'er eller netværksfilsystemer.

Til toppen

Comments are closed for this post